Torsöl idag.

I många år var PG Larssons byggverksamheten endast en hobby men idag bryggs ca 5 000 Liter per år.

1983 gick flyttlasset till Stenstorp. Öltillverkningen fortsatte med det var efter flytten till Östersundet, Mariestad som bryggeriet verkligheten började ta form. Där byggde PG om den före detta verkstaden på tomten till ett bryggeri och Idag bryggs 800 liter åt gången i stora kärlfat.

Förutom till systembolaget levererar PG sin öl till restauranger runt Mariestad och Skövde.

bara-pg-kopia.jpg