Ölbranschen växer snabbast: ”Fantastiskt”

De är fantasifulla, innovativa och modiga. På bara 10 år har antalet bryggerier i Sverige ökat från 30 till 300 – det gör bryggerinäringen till den snabbast växande branschen i Sverige.

– Det är helt unikt, säger Erika Danckwardt-Lindström vid Sveriges Bryggerier i SvD:s Ekonomistudion.

För 10 år sedan var de 30 till antalet. Nu är de över 390. Den svenska bryggerinäringen är just nu den snabbast växande branschen i landet sett till antalet företag enligt SCB. Mellan 2010 - 2017 har antalet bryggerier ökat drygt 800 procent.

– Det är helt fantastiskt, säger Erika Danckwardt-Lindström i Ekonomistudion.

Samtidigt pekar hon på att tillväxten i antalet bryggerier är långt ifrån ett storstadsfenomen.

– Det är från norr till söder, i städer och på landsbygden. Hela svenska folket har fått en relation till bryggerinäringen, säger hon.

Explosionen började någon gång på 90-talet – och kan dels förklaras med EU-inträdet, dels med en global trend mot mer mikrobryggerier och ett växande intresse för mat och dryck, enligt Erika Danckwardt-Lindström.

– Och det är de svenska bryggerierna väldigt bra att hoppa på. De är fantasifulla, innovativa och ganska modiga, säger hon.

Men det finns ett aber – lönsamheten. Många mikrobryggerier kämpar med ekonomin i dagsläget.

För att fortsätta växa krävs att det finns plats för alla de nya som fortsätter att komma.

– Precis som i andra näringar är det dyrt och riskabelt att satsa nytt och ta kostsamma investeringar. Och för att bli lönsam måste du kunna skala upp utan att tappa i kvalitet eller det som är unikt för just dig, säger Erika Danckwardt-Lindström, och fortsätter:

– Men vi ser nu, när vi tittar på branschen, är det många som lyckas ta det steget.

Vad är de största utmaningarna för branschen?

– För att fortsätta växa krävs att det finns plats för alla de nya som fortsätter att komma, men också för dem som redan finns att växa och bli stabila.

Skriven av Peter Alestig, SvD Näringsliv