”Gårdsförsäljning hotar inte Systembolaget”

EU-kommissionen har på en direkt fråga svarat att gårdsförsäljning av öl och vin inte äventyrar systembolagets monopol. Det skriver vinbönderna Marie-Louise Hedin och Carl-Magnus Hedin tillsammans med Gilbert Tribo (L) i en replik.

Replik | Alkoholpolitik

Öl och vin är betydligt mer än bara alkohol. På senare tid har vi sett ett stigande intresse för hantverket att tillverka öl och vin och folk vill gärna veta mer om ursprunget till det man dricker. I resten av Europa har ursprung och hantverk stor betydelse och vi tror att det intresset bara kommer att bli större och större också här i Sverige. Att dricka vin är ett kulturuttryck och en tusenårig tradition.

Debatt

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Vingårdar och mikrobryggerier är inte stället för lättillgänglig och billig alkohol, utan det handlar om hantverksmässigt framställda produkter, en småskalig verksamhet och begränsat utbud. Vi vill möjliggöra försäljningen av en lokalt tillverkad produkt. En mycket begränsad försäljning som helt skulle överensstämma med de nationella alkoholpolitiska målen kring folkhälsan.

Gårdsförsäljning kan vara en bra möjlighet att utveckla mindre företag utanför storstäderna, ge fler jobb och utveckla turismen. Utan gårdsförsäljning blir det svårare att utveckla företaget och de mindre produkterna med lokalt ursprung får svårare att nå ut som ett alternativ till Systembolagets massproduktion.

Det är inte en överraskning att Systembolaget och nykterhetsrörelsen tycker att gårdsförsäljning av vin och öl är fel. Men det är inte försäljning av vin och öl som tillverkas och säljs lokalt på små gårdar och bryggerier som är det stora hotet mot folkhälsan. Systembolaget hotas inte av gårdsförsäljning. Vi förespråkar inte att det ska gå att köpa vin i lanthandeln eller på ICA. Det finns en obefogad rädsla att alla förändringar utmanar Systembolaget.

Gårdsförsäljning leder inte till att alkoholmonopolet försvinner. Det är en betydligt mindre risk än vad Rasmus Jonlund skriver på SvD Debatt. Kommissionen har på en direkt fråga svarat att detta inte skulle kunna komma att äventyra systembolagets monopol. Det får existera så länge det är konkurrensneutralt. Det är alltså möjligt att kombinera monopolet med gårdsförsäljning. Däremot krävs politisk vilja. Vi i Sverige måste inte vara bäst i klassen och tolka EU-rätten mycket hårdare än vad andra länder gör.

I debatten nämns ofta Finland som har undantag från sitt alkoholmonopol. Det finns skillnader mellan det finska undantaget och gårdsförsäljning i Sverige. Men det är tydligt att det går att ha marginell försäljning utanför monopolet. I det finska fallet finns undantaget just för att försäljningen är marginell. Gårdsförsäljning i Sverige kommer inte att hota Systembolagets stora försäljning utan kommer också att vara en marginell företeelse.

Det som allmänt förstås som gårdsförsäljning är mindre produktion som produceras lokalt på den gård där försäljningen sker. Regler om småskalighet finns redan. Sanningen är att gårdsförsäljning skulle utgöra en mindre, försumbar, del av all alkohol som säljs i Sverige på Systembolaget.

I Skåne har regionen fattat beslut om att ansöka till regeringen för att kunna vara försöksområde under tre år. Det skulle vara ett pilotprojekt och det finns alla möjligheter att utforska eventuella nackdelar eller oväntad påverkan på EU-rätten. Fungerar inte pilotprojektet så finns det möjlighet att avsluta det. Ibland behöver det inte vara svårare än så.

Marie-Louise Hedin

Carl-Magnus Hedin

partipolitiskt obundna vinbönder på Villa Mathilda i Kullabygden.

Gilbert Tribo (L)

gruppledare Liberalerna Region Skåne

Publicerad SvD