beerinlargebottles.jpg
 

Hur det hela började.

Bryggmästare P-G Larsson började brygga öl när han gjorde AT tjänst på Gotland i början av 80-talet. Ölen tappades då på flaska där den fick sekundärjäsa. Med denna metod blev det bara några kok per år men idag bryggs det öl i mängder och vi på Torsöl tycker det är riktigt kul.  

Läs mer